Thanks to Digigraphiethe world of art gained a recognizable symbol assuring the highest standard of digital reproduction of artistic works. Digigraphieassures the feeling of safety and credibility meeting expectations of artists, museums, galleries and purchasers of limited editions. Digigraphietechnology created by the Epson company assures the highest standards of art reproduction providing: quality, durability and repeatability. Such criteria are applied to a digital printout assessed by specialists and reviewers of art markets, museums and collectors.

Digigraphie® brand and symbol is a combination of print technology with a chosen medium. Achieving of printout status in the scope of Digigraphie® program depends on the medium and type of ink used. Such artistic media are the various acid-free papers of the following brands: Epson, Canson, Hahnemuhle, which depending on the structure of paper, its colour and texture, emphasize a distinctiveness of an artistic work.

In the Digigraphie® program only these media are allowed which meet requirements concerning a durability and quality, that is proved by certificates of life issued by an independent worldwide famous institute dealing with durability tests for the art market needs. Each medium holds a quality guarantee and it meets strict standards. Depending on the type of exhibition and display, the durability of printouts is even 70 years or more.

The print technology devised out by specialists from Epson specifically for the needs of Digigraphie® was worked out in such a way as to guarantee a perfect reproduction of colours, and a high resolution of printing assures a perfect copy of details, that make the copy faithful to the original.

The appearance of the Digigraphie® mark in artistic works is an indicator of quality and confirmation of authenticity of a work’s source. The Epson printing technology allows quality control and number of works. The Digigraphie® technology of the Epson company makes plagiarism impossible because each copy is numbered, it holds an embossed and ink seal, a hologram and artist's signature. Each printout is a part of a small series. Digigraphie® collection mark attracts museums from all over Europe.

It is a splendid opportunity to introduce artistic heritage to homes. Digigraphie® means prestige and guarantee of quality recognized in the FineArt market.

 

Dzięki Digigraphie® świat sztuki zyskał rozpoznawalny symbol zapewniający najwyższy standard cyfrowej reprodukcji prac artystycznych.  Digigraphie®  zapewnia poczucie bezpieczeństwa i wiarygodność na miarę oczekiwań: artystów, muzeów, galerii i nabywców limitowanych edycji. Technologia Digigraphie® stworzona przez firmę Epson zapewnia najwyższe standardy reprodukcji sztuki gwarantując: jakość, trwałość i powtarzalność. Takimi kryteriami oceniany jest wydruk cyfrowy przez specjalistów i recenzentów z rynku sztuki, muzeów oraz kolekcjonerów.
Marka i symbol Digigraphie® to połączenie technologii druku z wybranym podłożem. Uzyskanie statusu wydruku w ramach programu Digigraphie®, zależy od podłoża i rodzaju stosowanego atramentu. Nośnikiem pracy artystycznej są różnego rodzaju papiery bezkwasowe marki: Epson, Canson i Hahnemuhle, które w zależności od struktury papieru jego barwy i tekstury, podkreślają wyrazistość pracy artystycznej.

Do programu Digigraphie® zostały dopuszczone tylko te podłoża, które spełniają wymagania pod kątem trwałości i jakości, czego dowodem są certyfikaty żywotności wystawione przez niezależny światowej sławy instytut zajmujący się badaniami trwałości na potrzeby rynku sztuki. Każde podłoże zostało opatrzone gwarancją jakości i spełnia surowe normy. W zależności od rodzaju ekspozycji i formy oprawy trwałość wydruków wynosi nawet 70 lat i więcej.

Technologia druku opracowana przez specjalistów z Epson specjalnie na potrzeby Digigraphie®, została tak dopracowana by zagwarantować doskonałą reprodukcję kolorów,  a  wysoka  rozdzielczość druku zapewnia znakomite odwzorowanie detali, co sprawia, iż kopia jest wierna oryginałowi.

Pojawienie się w pracach artystycznych znaku Digigraphie®, to wyznacznik jakości i potwierdzenie autentyczności pochodzenia dzieła. Technologia druku Epson pozwala na kontrolowanie jakości i liczby dzieł. Technologia Digigraphie® firmy Epson uniemożliwia splagiatowanie, gdyż każda kopia jest numerowana, opatrzona stemplem wypukłym i mokrym, hologramem i podpisem Artysty. Każdy wydruk to część niewielkiej serii. Znak kolekcji Digigraphie® przyciąga muzea z całej Europy. To niesamowita okazja do wprowadzenia dziedzictwa artystycznego do domów. 

Digigraphie® to prestiż i gwarancja jakości uznana na rynku sztuki i fotografii kolekcjonerskiej.

All pictures on this site are copyrighted. Copying of any picture is not allowed. / Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie jakiegokolwiek obrazu jest zabronione.