Digigraphie ® is a prestige and a guarantee of quality recognized in the market of art and photography collectors.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

This certificate confirms the authenticity of production by the Fine Art Photographer Marek Czarnecki of a print from a limited collectible edition photograph. A number given by the Author is a guarantee of the quantity of photographs of an edition. Each of them is an original work, marked with a subsequent number of a series, signed by the Photographer under two seals: an embossed seal at the bottom of the work, and an ink seal placed overleaf, each of them containing Digigraphie logo and facsimile of the Photographer’s signature. Each photograph also contains a description of work made by the Photographer, containing the title, subsequent number and a total number of photographs in the series, as well as the year when the photograph was taken. In addition, in order to identify the photography and to confirm its authenticity, the certificate holds a hologram with the Photographer’s name and his individual number. The second identical copy of the hologram is placed overleaf next to the ink seal. The certificate also holds the Photographer’s handwritten signature. Photographs, made using the print technology which meets Digigraphie standards of the Epson company, fulfill requirements of Museums and Art Galleries. They can be exhibited for many years with a guarantee of the highest archival quality and stability over time.
 

  

 

Digigraphie® to prestiż i gwarancja jakości uznana na rynku sztuki i fotografii kolekcjonerskiej.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niniejszy certyfikat poświadcza autentyczność wykonania przez Artystę Fotografika Marka Czarneckiego odbitki fotografii limitowanej edycji do celów kolekcjonerskich. Nadany przez Autora numer jest gwarancją ilości fotografii występujących w danej edycji. Każda z nich to oryginalne dzieło, oznakowane kolejnym numerem z serii, sygnowane przez Artystę dwoma pieczęciami: pieczęcią wypukłą odciśniętą u dołu pracy oraz mokrą umieszczoną na odwrocie fotografii, na których widnieje logo Digigraphie i faksymile podpisu Artysty. Każde zdjęcie zawiera również wykonany przez Artystę opis pracy zawierający tytuł, numer kolejny i całkowitą ilość w serii oraz rok powstania fotografii. Dodatkowo celem identyfikacji fotografii i potwierdzenia jaj autentyczności certyfikat opatrzony jest hologramem z nazwiskiem Artysty i indywidualnym numerem. Drugi identyczny egzemplarz hologramu umieszczony jest z tyłu fotografii obok stempla mokrego. Certyfikat sygnowany jest również własnoręcznym podpisem Artysty. Fotografie wykonane w technologii wydruku spełniającej normy Digigraphie firmy Epson spełniają wymagania stawiane przez Muzea i Galerie Sztuki. Mogą być eksponowane przez dziesiątki lat z gwarancją zachowania najwyższej jakości archiwalnej i jej stabilności w czasie.
 

 

All pictures on this site are copyrighted. Copying of any picture is not allowed. / Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie jakiegokolwiek obrazu jest zabronione.