Photo Collection is a photo of a tall, timeless artistic value, prints made Digigraphie technology in a limited edition, signed respectively.


Fotografia kolekcjonerska to fotografia o wysokich, ponadczasowych walorach artystycznych;  odbitki wykonane
w technologii Digigraphie w limitowanej serii, odpowiednio sygnowane.

 

 

Photo Digigraphie technology is considered collectible and meets the following requirements:

 •      photographs are taken to ensure archival permanence more than 70 years,
 •      photographs are numbered and bear an indication how much the series has made them
       (eg: 11/20 - the eleventh print of twenty, in a format and on the ground)
 •      photograph contains the title, year of execution and signature of the author
 •      Stock is marked dry and wet stamp of a Digigraphie and the signature of the Artist
       and the hologram
      

 


Fotografia w technologii Digigraphie jest uznana za kolekcjonerską i spełnia następujące wymogi:

 • fotografie są wykonane w sposób zapewniający trwałość archiwalną 70 lat i więcej,
 • fotografie są ponumerowane oraz zawierają oznaczenie ile w serii zostało ich wykonanych
  (np.: 11/20 – jedenasta odbitka z dwudziestu, w danym formacie i na danym podłożu)
 • fotografia zawiera tytuł, rok wykonania oraz podpis Autora
 • fotografia jest znakowana suchym i mokrym stemplem ze znakiem Digigraphie oraz podpisem Artysty
  oraz hologramem
All pictures on this site are copyrighted. Copying of any picture is not allowed. / Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie jakiegokolwiek obrazu jest zabronione.