Digigraphie® of Epson company assures the highest standard of digital art reproduction, being the result of long-term research culminating with the highest technical perfection created on printers and pigments of Epson UltraChrome™. This label of excellence is based on precise criteria and strict rules of use, including a selection of high-quality art papers that ca warranty a minimum durability of the art work printed of more than 70 years.

 


 

Digigraphie® firmy Epson zapewnia najwyższy standard reprodukcji sztuki cyfrowej będący rezultatem wieloletnich badań zwieńczonych najwyższą techniczną doskonałością uzyskaną na drukarkach i pigmentach  Epson UltraChrome™. Ten certyfikat opatrzony podpisem Autora i pieczęcią gwarantuje poziom doskonałości oparty na precyzyjnych kryteriach i ścisłych zasadach stosowania włączając w to wybór najwyższej jakości papierów artystycznych, które zapewniają gwarancję minimalnej trwałości dzieła sztuki w okresie dłuższym niż 70 lat.
 

 

All pictures on this site are copyrighted. Copying of any picture is not allowed. / Wszystkie zdjęcia na tej stronie są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie jakiegokolwiek obrazu jest zabronione.